Ostrzeżenie pokaże prawdę

To, jak będzie przebiegać Moje powtórne przyjście, zostanie ci objawione, tak aby dusze mogły się przygotować na czas Wielkiego Ostrzeżenia. Nie martw się. Życie się nie skończy. Chwała powróci na …

Modlitwa za: Biskup HENRYK TOMASIK

Biskup Radomski Dewiza biskupia: Adveniat Regnum Tuum (Przyjdź Królestwo Twoje) urodzony: 04.01.1946, Łuków święcenia prezbiteratu: 31.05.1969 święcenia biskupie: 06.01.1993 Funkcje w KEP: – Członek Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek …