Modlitwa za: Biskup HENRYK TOMASIK

Biskup Radomski

Dewiza biskupia: Adveniat Regnum Tuum
(Przyjdź Królestwo Twoje)

urodzony: 04.01.1946, Łuków
święcenia prezbiteratu: 31.05.1969
święcenia biskupie: 06.01.1993
Funkcje w KEP:
– Członek Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
– Członek Komisji Wychowania Katolickiego
– Przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży
– Członek Zespołu KEP ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce 2016 r.
– Delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży