Czas wypełnienia Duchem Świętym

Proszę oczekujcie tego Dnia z wielką radością, gdyż wtedy niewierzący w końcu uświadomią sobie Kim Ja Jestem. Pozbędą się swojej nieczułości i będą przejęci zdumieniem. Ostrzeżenie pomoże światu zwalczać największą …

Modlitwa za: Biskup WIESŁAW MERING

Biskup Włocławski Dewiza biskupia: Iustitia, pax et gaudium (Sprawiedliwość, pokój i radość) urodzony: 10.12.1945, Żukowo święcenia prezbiteratu: 21.05.1972 święcenia biskupie: 26.04.2003 Funkcje w KEP: – Członek Rady ds. Dialogu Religijnego …