Modlitwa za: Arcybiskup STANISŁAW GĄDECKI

Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Dewiza biskupia: Opere et veritate (Czynem i prawdą) urodzony: 19.10.1949, Strzelno święcenia prezbiteratu: 09.06.1973 święcenia biskupie: 25.03.1992 mianowany arcybiskupem: 28.03.2002 Funkcje w dykasteriach watykańskich: …