Modlitwa za: Biskup EDWARD DAJCZAK

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Dewiza biskupia: Esse in Christo (Być w Chrystusie) urodzony: 16.02.1949, Świebodzin święcenia prezbiteratu: 15.06.1975 święcenia biskupie: 06.01.1990 Funkcje w KEP: – Członek Komisji Charytatywnej – Członek Komisji Duszpasterstwa …