Zaniedbania sprowadzą miecze Sprawiedliwości

Słuchajcie Mnie teraz, Moje Dzieci, wszędzie na świecie. Miecze Sprawiedliwości spadną na tych, którzy zaniechają odpowiedniego przygotowania się do Ostrzeżenia. Moje Płomienie Boskiego Miłosierdzia, przedstawione światu, aby każdemu z was …

Modlitwa za: Biskup JANUSZ STEPNOWSKI

Biskup Łomżyński Dewiza biskupia: Gratia et Pax (Łaska i Pokój) urodzony: 11.07.1958, Ostrołęka święcenia prezbiteratu: 01.06.1985 święcenia biskupie: 18.12.2011 Funkcje w KEP: – Członek Rady ds. Ekumenizmu – Delegat KEP …