Modlitwa za: Biskup JANUSZ STEPNOWSKI

Biskup Łomżyński

Dewiza biskupia: Gratia et Pax
(Łaska i Pokój)

urodzony: 11.07.1958, Ostrołęka
święcenia prezbiteratu: 01.06.1985
święcenia biskupie: 18.12.2011
Funkcje w KEP:
– Członek Rady ds. Ekumenizmu
– Delegat KEP ds. Kontaktów z ComECE