Modlitwa za: Biskup WŁODZIMIERZ JUSZCZAK OSBM

Biskup Wrocławsko-Gdański (Kościół bizantyńsko-ukraiński) Dewiza biskupia: W horu pidnesim sercia (W górę serca) urodzony: 19.07.1957, Legnica święcenia prezbiteratu przyjął w Zakonie Ojców Bazylianów św. Jozafata (obrządku bizantyjsko-ukraińskiego): 28.05.1983 święcenia biskupie: …