Prawda wyjdzie na jaw przy Ostrzeżeniu

Znaczący udział w konsekwencjach będą miały Włochy, co z kolei wywoła udział w wojnie potęg światowych — wszystkie te wydarzenia są nieuniknione, ale modlitwa może złagodzić cierpienia. Módl się, Moja …

Modlitwa za: Biskup JAN WĄTROBA

Biskup Rzeszowski Dewiza biskupia: Ecce venio (Oto przychodzę, aby pełnić Twoją wolę) urodzony: 04.12.1953, Wieluń święcenia prezbiteratu: 27.05.1979 święcenia biskupie: 20.05.2000 Funkcje w KEP: – Członek Komisji Duchowieństwa – Przewodniczący …