Modlitwa za: Biskup JAN WĄTROBA

Biskup Rzeszowski

Dewiza biskupia: Ecce venio
(Oto przychodzę, aby pełnić Twoją wolę)

urodzony: 04.12.1953, Wieluń
święcenia prezbiteratu: 27.05.1979
święcenia biskupie: 20.05.2000
Funkcje w KEP:
– Członek Komisji Duchowieństwa
– Przewodniczący Rady ds. Rodziny