Modlitwa za: Biskup WIESŁAW MERING

Biskup Włocławski

Dewiza biskupia: Iustitia, pax et gaudium
(Sprawiedliwość, pokój i radość)

urodzony: 10.12.1945, Żukowo
święcenia prezbiteratu: 21.05.1972
święcenia biskupie: 26.04.2003
Funkcje w KEP:
– Członek Rady ds. Dialogu Religijnego
– Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego