Modlitwa za: Biskup ANDRZEJ FRANCISZEK DZIUBA

Biskup Łowicki

Dewiza biskupia: Soli Deo
(Jedynemu Bogu)

urodzony: 10.10.1950, Pleszew
święcenia prezbiteratu: 21.06.1975
święcenia biskupie: 22.05.2004
Funkcje w KEP:
– Przewodniczący Rady Naukowej
– Członek Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji
– Przewodniczący Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych
– Delegat KEP na Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne
Inne funkcje:
– Członek Kościelnej Komisji Konkordatowej
– Przewodniczący Zespołu ds. Szkolnictwa Wyższego KKK