Modlitwa za: Biskup JAN KOPIEC

Biskup Gliwicki

Dewiza biskupia: Crux Christi – spes nostra
(Krzyż Chrystusa – nasza nadzieja)

urodzony: 18.12.1947, Zabrze
święcenia prezbiteratu: 30.04.1972
święcenia biskupie: 06.01.1993
Funkcje w KEP:
– Członek Zespołu ds. Sanktuariów
– Członek Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec
– Członek Rady Naukowej
– Członek Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
– Członek Sekcji Nauk Historycznych Komisji Nauki Wiary
– Delegat KEP ds. Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
Inne funkcje:
– Przewodniczący Zespołu ds. Archiwów KKK