Czuwajmy

Moje dzieci są tak bardzo zajęte codziennymi wiadomościami, które mogą mieć wpływ na ich życie, ale nie mają żadnych konsekwencji w Przyszłym Życiu. Dzieci, jest to czas dla was, abyście przyjrzeli się swojemu sumieniu, zanim nadejdzie Wielkie Ostrzeżenie, które poprzedza Moje Drugie Przyjście. Módlcie się swoimi własnymi słowami i proście o Boskie kierownictwo.
Czas Wielkiego Ostrzeżenia został już postanowiony. Bądźcie czujni.

http://ostrzezenie.net/wordpress/2010/12/25/