Samochwalstwo wpływa na zdolność przekazywania Prawdy

Patrzcie na tych, którzy ciężko pracowali, rozwijając swoje życie duchowe, aby sprawić Mi radość. Weźcie potem pod uwagę te szczęśliwe dusze, którym dane były dary, by dzięki mocy Ducha Świętego działały w świecie jako wizjonerzy. Bardzo często, po osiągnięciu tych łask, niepostrzeżenie zaczynają się widzieć jako bardziej wyjątkowi niż ich bracia i siostry. Chwalą się zdolnościami, które posiadają. Zaczynają wówczas dokonywać selekcji w dzieleniu tych darów. Ich samochwalstwo wpływa na zdolność przekazywania Prawdy. To, co zapomnieli, to fakt, że wszystkie łaski, które były im dane, pochodzą ode Mnie. A Ja kocham wszystkich. Dary zostały dane, aby były przekazywane dalej. Tak jak daję te dary wybranym duszom — dla dobra pozostałych — tak też mogę je zabrać.

http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=75