Modlitwa za: Biskup MARIAN ROJEK

Biskup Zamojsko-Lubaczowski

Dewiza biskupia: Eucharistia Panis Vitae
(Eucharystia Chlebem Życia)

urodzony: 09.04.1955, Rzeszów
święcenia prezbiteratu: 07.06.1981
święcenia biskupie: 02.02.2006
Funkcje w KEP:
– Przewodniczący Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego
– Członek Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie
– Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego Na Ukrainie