Usłyszmy Głos Boga

Podczas gdy Mój Syn mówi do świata i przygotowuje was do okazania Swojego Wielkiego Miłosierdzia podczas Ostrzeżenia, by wszystkim grzesznikom dać szansę radowania się Nowym Rajem na ziemi, musicie usłyszeć …

Modlitwa za: Biskup GRZEGORZ KASZAK

Biskup Sosnowiecki Dewiza biskupia: Facere voluntatem Tuam (Pełnić wolę Twoją) urodzony: 24.02.1964, Choszczno święcenia prezbiteratu: 18.06.1989 święcenia biskupie: 28.03.2009 Funkcje w KEP: – Członek Rady ds. Rodziny