Modlitwa za: Biskup GRZEGORZ KASZAK

Biskup Sosnowiecki

Dewiza biskupia: Facere voluntatem Tuam
(Pełnić wolę Twoją)

urodzony: 24.02.1964, Choszczno
święcenia prezbiteratu: 18.06.1989
święcenia biskupie: 28.03.2009
Funkcje w KEP:
– Członek Rady ds. Rodziny