Modlitwa za: Biskup ADAM ODZIMEK

Biskup Pomocniczy Diecezji Radomskiej Dewiza biskupia: Ne deficiant fides caritasque (Aby wiara i miłość były mocne) urodzony: 07.10.1944, Radom święcenia prezbiteratu: 31.05.1969 święcenia biskupie: 12.05.1985