Modlitwa za: Biskup STANISŁAW GĘBICKI

Biskup Pomocniczy Diecezji Włocławskiej Dewiza biskupia: Veritas in Caritate (Prawda w Miłości) urodzony: 08.07.1945, Witkowo k. Konina święcenia prezbiteratu: 19.06.1969 święcenia biskupie: 06.01.2000 Funkcje w KEP: – Członek Rady ds. …