Modlitwa za: Biskup STANISŁAW GĘBICKI

Biskup Pomocniczy Diecezji Włocławskiej

Dewiza biskupia: Veritas in Caritate
(Prawda w Miłości)

urodzony: 08.07.1945, Witkowo k. Konina
święcenia prezbiteratu: 19.06.1969
święcenia biskupie: 06.01.2000
Funkcje w KEP:
– Członek Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego