Czy jestem posłuszny Jezusowi?

Moja córko, będziesz wspomagana na wszystkie sposoby, ale musisz być posłuszna Mojemu Synowi przez cały czas. Powstań teraz, Moja córko, ponieważ ludzkość musi usłyszeć Słowo Ostrzeżenia, które Mój Syn ci …

Modlitwa za: Biskup MAREK SZKUDŁO

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Katowickiej Dewiza biskupia: In te Domine speravi (W Tobie, Panie, zaufałem) urodzony: 28.02.1952, Tychy święcenia prezbiteratu: 23.03.1978 święcenia biskupie: 06.01.2015