Czy jestem posłuszny Jezusowi?

Moja córko, będziesz wspomagana na wszystkie sposoby, ale musisz być posłuszna Mojemu Synowi przez cały czas. Powstań teraz, Moja córko, ponieważ ludzkość musi usłyszeć Słowo Ostrzeżenia, które Mój Syn ci przekazuje, aby dusze ludzi nie musiały cierpieć mąk piekielnych, jeżeli umarliby w grzechu ciężkim przed otrzymaniem szansy przebaczenia Mojego Syna podczas Ostrzeżenia.

http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=144