Usłyszmy Głos Boga

Podczas gdy Mój Syn mówi do świata i przygotowuje was do okazania Swojego Wielkiego Miłosierdzia podczas Ostrzeżenia, by wszystkim grzesznikom dać szansę radowania się Nowym Rajem na ziemi, musicie usłyszeć Mój Głos.
Wzywam was wszystkich, zwróćcie swoją uwagę. Wróćcie do Mnie. Zaakceptujcie, że Ja istnieję; że Ja Jestem źródłem wszelkiego życia, wszelkiego stworzenia, wszelkiej chwały. Jeśli to uczynicie, będziecie powitani w Moim Raju na ziemi, który oferuje wszystko, o czym można marzyć. Posłuchajcie Mojego Syna i przekazów, które daje światu, aby nawrócić was wszystkich. Tym, którzy nawet wtedy nie będą słuchać lub nadal pozostaną na ścieżce ohydnego grzechu, nie zostanie okazane Miłosierdzie.

http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=123