Ostrzeżenie jako orędzie Czystej Miłości

Moje Wielkie Miłosierdzie przynosi cudowną wiadomość dla Moich Dzieci na całym świecie. Bo kiedy nastąpi Wielkie Ostrzeżenie, dostaniecie szansę, by zmienić na lepsze wasze życie. Gdy ujawniona będzie Prawda o Moim Istnieniu, rozprzestrzeni się nawrócenie.
Wtedy i tylko wtedy, po przebytym Ostrzeżeniu, świat będzie mieć szansę, aby przetrwać Wielką Karę, która nastąpi, jeśli grzesznicy masowo nie okażą skruchy. Gdyż wówczas Ręka Mojego Ojca spadnie wszędzie na tych, którzy wzbraniają się, by słyszeć prawdę — tych, którzy odwracają się od miłości. Miłości do Mnie i waszych braci i sióstr. Na tym etapie wasze grzeszne drogi nie będą już akceptowane. To dopełni miary. Szatan nie będzie miał więcej zezwolenia, aby poprzez swój silny wpływ sprawować swoimi występkami kontrolę nad ludzkością. Ci, którzy uparcie kroczą po złych ścieżkach, prześladując Moje Dzieci, zostaną powstrzymani.
Przyjmijcie to Ostrzeżenie jako orędzie Czystej Miłości. Tym u władzy mówię: Odrzućcie kłamstwa, którym jesteście wierni, albo poniesiecie konsekwencje.
Wielkie Miłosierdzie, które pokażę wam podczas Ostrzeżenia, jest rozwiązaniem dla nowej ery pokoju. Przyjmiecie Je, a kara będzie zażegnana. Odrzucicie Je, a tylko Moi Wierni będą uratowani. Dla pozostałych będzie za późno.