Modlitwa za: Biskup EDWARD BIAŁOGŁOWSKI

Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej

Dewiza biskupia: In virtute Spiritus Sancti
(W mocy Ducha Świętego)

urodzony: 08.01.1947, Rzeplin
święcenia prezbiteratu: 17.06.1972
święcenia biskupie: 06.01.1988
Funkcje w KEP:
– Członek Zespołu ds. Sanktuariów
– Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Rolników