Modlitwa za: Biskup KRZYSZTOF NITKIEWICZ

Biskup Sandomierski

Dewiza biskupia: Misericordias Domini cantabo
(Będę wyśpiewywał miłosierdzie Pana)

urodzony: 17.07.1960, Białystok
święcenia prezbiteratu: 19.06.1985
święcenia biskupie: 04.07.2009
Funkcje w dykasteriach watykańskich:
– Konsultor Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych
Funkcje w KEP:
– Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu
– Członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych
– Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną
Inne funkcje:
– Członek Kościelnej Komisji Konkordatowej