Modlitwa za: Biskup STANISŁAW SALATERSKI

Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej

Dewiza biskupia: Gaudium fidei praedicare
(Głosić radość wiary)

urodzony: 05.11.1954, Lipnica Murowana
święcenia prezbiteratu: 31.05.1981
święcenia biskupie: 25.01.2014
Funkcje w KEP:
– Delegat KEP ds. Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa