Czas ucieka

Ważne jest, abyś zapewniła przekazanie jak największej liczbie biednych dusz prawdy Moich Słów. Musisz zaznajamiać moich kapłanów z treściami zawartymi w tych przesłaniach, żeby mogli przygotować swoich wiernych przed nadchodzącym Ostrzeżeniem. Nie jest ważne, czy Kościół uznaje teraz te wiadomości, ponieważ czas ucieka. Moi wyświęceni słudzy potrzebowaliby wielu lat, by uznać prawdziwość tych orędzi, więc pracuj dalej. Moja córko, z Mojego powodu będziesz mieć wielu wrogów. Musisz zaakceptować ten fakt i nie pozwalaj, by stanowiło to przeszkodę na twej drodze. Moje przesłania nawróciły już tysiące dusz. Duże znaczenie ma to, abyś słuchała Mnie nieustannie, bo przez to więcej dusz może zostać wybawionych.

http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=135