Po Ostrzeżeniu nie wrócimy do naszych starych, grzesznych zwyczajów

Moje Dzieci nie ogarną znaczenia tego Wielkiego Aktu Miłosierdzia, największego Daru kiedykolwiek przyznanego ludzkości, od Mojego Ukrzyżowania. Przez ten Dar Ostrzeżenia w końcu otworzą się oczy ludzi na Prawdę ich całej egzystencji na ziemi i poza nią.
Ci, którzy dziś żyją na tym świecie, muszą zrozumieć jak są uprzywilejowani, że dany im będzie dowód na istnienie Boga, Przedwiecznego Ojca i Jego umiłowanego Syna — choć jest to ponad ich zrozumienie.
Napominam was wszystkich, kiedy Mnie zobaczycie i pokazane wam zostanie, jak grzech nie tylko Mnie obraża, ale wyprawia was w drogę do głębin piekła, nie wolno wam wrócić do starych zwyczajów.
Okres po Ostrzeżeniu ma kluczowe znaczenie dla światowego pokoju i waszego Zbawienia. Nie odrzucajcie tego Daru. Chwyćcie Go obiema rękami. Niech Ostrzeżenie przyniesie wam Jedność we Mnie. Je Jeśli tak uczynicie i będziecie się modlić o prowadzenie, zostaniecie nagrodzeni Nowym Rajem na Ziemi, gdzie niczego nie będzie wam brakować.
Cieszcie się. Słuchajcie Mnie. Zastosujcie się do Mojego orędzia i pozwólcie Mojej Miłości ogarnąć was w drodze do Mojego Chwalebnego Królestwa.

http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=119