Modlitwa za: Biskup ANDRZEJ CZAJA

Biskup Opolski

Dewiza biskupia: Astare coram Te et Tibi ministrare
(Trwać przed Tobą i Tobie służyć)

urodzony: 12.12.1963, Olesno
święcenia prezbiteratu: 11.06.1988
święcenia biskupie: 29.08.2009
Funkcje w KEP:
– Członek Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną
– Członek Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych
– Członek Rady ds. Ekumenizmu
– Przewodniczący Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych
– Członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r.
– Członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży
– Przewodniczący Komisji Nauki Wiary