Głośmy Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie

Dz V.42 Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie
Łk XX.1 Pewnego dnia, kiedy nauczał lud w świątyni i głosił Dobrą Nowinę
Iz LXI.1 Duch Pana Boga nade mną,
bo Pan mnie namaścił.
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,
by opatrywać rany serc złamanych,
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom
i więźniom swobodę;
2 aby obwieszczać rok łaski Pańskiej,
i dzień pomsty naszego Boga;
aby pocieszać wszystkich zasmuconych
Prz II.8 On strzeże ścieżek prawości,
ochrania drogi pobożnych.
9 Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość,
i rzetelność – i każdą dobrą ścieżkę
,
10 gdyż mądrość zagości w twym sercu,
wiedza ucieszy twą duszę.
11 Rozwaga pilnować cię będzie,
roztropność na straży twej stanie.
Koh V.10 Gdy dobra się mnożą,
mnożą się ich zjadacze.

I jakiż pożytek ma z nich właściciel,
jak ten, że nimi napawa swe oczy?

Am V.14 Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli.
Wtedy Pan, Bóg Zastępów, będzie z wami,
tak jak to mówicie

Jdt XIII.20 Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki
i ubogacona w dobra,
bo nie szczędziłaś swego życia,
gdy naród nasz był upokorzony,
ale przeciwstawiłaś się naszej zagładzie,
postępując prawą drogą przed Bogiem naszym»
Tb IV.9 Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzebny