Miłość czyni równymi i upodabnia.

Dlatego mamy kochać Boga na pierwszym miejscu, by być doskonałymi, a nie stworzenie, które jest grzeszne. Jeżeli nie oderwiemy się od miłości stworzeń i nie wzgardzimy rzeczami, przywiązaniami do marności, …

W wojnie nienawiści nie ma zwycięzców.

Muzułmanie w Europie nie są naszymi wrogami. Lecz ci co czynią próby kontrolowania Europy. Kreują ich jako wrogów w celu usprawiedliwiania środków odwetowych, które mają cele: kontroli, posiadania i budowania …

Prorok Jeremiasz

Prorok Jeremiasz przestrzegał swoich rodaków przed konsekwencjami wewnętrznego zepsucia i słabości. Gdyż Naród, który przeżywa kryzys jest łakomym kąskiem dla swoich potężnych sąsiadów. Aby się umocnić i przetrwać, należy dokonać …