Proroctwa w Najświętszej Biblii są aktualne?

  • Jak wiele osób na świecie w tym czasie jest nieświadomych proroctw dotyczących Wielkiego Dnia Pańskiego, które są zawarte w Najświętszej Biblii?
  • Ef 4.15 Żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi.

    Tomasz a Kempis
    Ucz się wszystko od siebie odsuwać, abyś już wolny mógł podążać do Chrystusa.

    Św. Augustyn
    Cierpienie więc czasem można pochwalać, nigdy jednak nie można go kochać.