Miłość czyni równymi i upodabnia.

Dlatego mamy kochać Boga na pierwszym miejscu, by być doskonałymi, a nie stworzenie, które jest grzeszne.

Jeżeli nie oderwiemy się od miłości stworzeń i nie wzgardzimy rzeczami, przywiązaniami do marności, nie będziemy zdolni przyjąć Ducha Świętego.
Nie ograniczajmy niczym Miłości do Boga.

Łk 14, 33: Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.

Gdy zgromadzone zapasy się kończą i brak zaufania do Woli Boga – szemramy przeciw Niemu.

Wj 16, 3: Izraelici mówili im: Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę.

By móc kosztować ze stołu anielskiego, trzeba się wyzbyć smaku ziemskiego.
Gdy jesteśmy karmieni pokarmem niebieskim-manną, delikatnym aromatem wszystkich smaków, nie pragnijmy i nie tęsknijmy za pokarmem ziemskim, by mieszać go z Bożym pokarmem.

Wj 16, 12: Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem.

Wj 17, 3: Ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?

Ps 78, 18: Wystawiali Boga na próbę w swych sercach, żądając strawy dla swego pożądania.
Ps 78, 19: Mówili przeciw Bogu, rzekli: Czyż Bóg potrafi nakryć stół w pustyni?
Ps 78, 20: Oto w skałę uderzył, popłynęły wody i wytrysnęły strumienie: Czy także potrafi dać chleba albo ludowi swemu przygotować mięso?
Ps 78, 21: Toteż gdy Pan usłyszał, zapalił się gniewem, i ogień rozgorzał przeciw Jakubowi, i gniew jeszcze powstał przeciw Izraelowi,
Ps 78, 22: że nie uwierzyli w Boga i nie zaufali Jego pomocy.

Jezu ufam Tobie = Króluj Jezu w Polsce
Króluj Jezu w moim życiu, zawsze i wszędzie!