Ciemność pożądania

Same bowiem rzeczy tego świata duszy nie zajmują i szkody jej nie wyrządzają, gdyż same w nią nie wnikają, lecz szkodzi pragnienie ich i pożądanie, które w niej trwa. Św. …

2 listopada Dzień Zaduszny

(Nabożeństwo to ustanowione zostało około roku Pańskiego 1000) LEKCJA (z pierwszego listu św. Pawła do Koryntian rozdz. 15, wiersz 51-57) Najmilsi! Oto tajemnicę wam powiadam. Nie wszyscy wprawdzie zaśniemy, ale …