Miłość czyni równymi i upodabnia.

Dlatego mamy kochać Boga na pierwszym miejscu, by być doskonałymi, a nie stworzenie, które jest grzeszne. Jeżeli nie oderwiemy się od miłości stworzeń i nie wzgardzimy rzeczami, przywiązaniami do marności, …