Działanie dla celu wyróżnia człowieka

Święty Tomasz z Akwinu nawiązując do wielkiej tradycji myśli ludzkiej, bo tę myśl, kierunek naszej postawy życiowej, już został odkryty w starożytnej Grecji. Działanie dla celu jest odpowiednie dla człowieka. …