Gnój, najlepszy nawóz

Łk 13, 8: Lecz on mu odpowiedział: “Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; Łk 13, 9: może wyda owoc. A jeśli nie, w …

Modlitwa, czas ofiarowany Bogu

Obok swojego życia ziemskiego, nie mamy większej wartości, jak swój czas. Jak obdzielam swoim czasem i kogo? Jdt 11.17 Ponieważ niewolnica twoja jest bogobojna i służy dniem i nocą Bogu …