Czas – najcenniejszy dar

Najcenniejsze co mamy, – oprócz i dla duszy,- to nasz czas. Samodzielna wielkość niezależna od innych wielkości biegnącą w takim samym rytmie w całym Wszechświecie. Przeszłość przeminęła, przyszłości jeszcze nie …