Modlitwa, czas ofiarowany Bogu

Obok swojego życia ziemskiego, nie mamy większej wartości, jak swój czas. Jak obdzielam swoim czasem i kogo? Jdt 11.17 Ponieważ niewolnica twoja jest bogobojna i służy dniem i nocą Bogu …