Ks. Jacek Międlar

Świat odwrócił uwagę przez inne różne oskarżenia ks. Jacka, od tych istotnych słów: Narodowi radykałowie stawiają potrzebę dbania o doprowadzenie jak największej ilości Narodu do Chrystusa, do Zbawiciela, do Tego, …