Nie morduj NIEWINNYCH dzieci.

Wolność, to decyzja między dobrem, a lepszym dobrem. Dzięki rozumowi, rozróżniamy dobro od zła. Człowiek jest stworzony do czynienia dobra i musi sobie sprytnie wytłumaczyć, skusić, zmienić nastawienie myśli, aby …