Życie Jezusem na pokaz

Obłudniku, nie łącz się w Komunii z Jezusem na pokaz, jeżeli Twoje życie przykazaniami jest tylko na pokaz, bo i Judasz przyjął Ciało Jezusa, ale potem zaraz wyszedł i sam …