Gnój, najlepszy nawóz

Łk 13, 8: Lecz on mu odpowiedział: “Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; Łk 13, 9: może wyda owoc. A jeśli nie, w …