Nikt nie tknie prawdy o cudzie małżeństwa

Jedną jak się okazuje, nie tylko na płaszczyźnie małżeństwa i rodziny, wspólnotą ludzkich serc, która świetne świadectwo składa przed Polską, przed państwem i kościołem, to jest wasza wspaniała wspólnota. Jesteście …

Creatio nihilo

Traktuje się nicość jako instrument czy środek czy materię Boskiego działania. U podstaw takiego myślenia stoi ontologizowanie nicości. Jest to ideologia. Jeżeli mówimy, używamy właściwie pojęcia creatio nihilo, tzn Pan …

Rozumu nikt nie potrafi złamać

Rozum kochani, pamięć, wolna wola, jako duch i dusza one w każdym człowieku w bezpośrednim akcie stwórczym pochodzą od najwyższego Boga i Stwórcy. Dlatego mając rozum, macie potęgę, macie taki …

Prawda o małżeństwie jest nietykalna

Wy kochani, dzielni, odważni, mądrzy, wierni i miłujący małżonkowie, wy macie rację. Jako wspólnota, która twierdzi wspólnotowo, że prawda o małżeństwie jest nietykalna, niezmazywalna, nawet żeby wszystkie sądy kościelne razem …