Nikt nie tknie prawdy o cudzie małżeństwa

Jedną jak się okazuje, nie tylko na płaszczyźnie małżeństwa i rodziny, wspólnotą ludzkich serc, która świetne świadectwo składa przed Polską, przed państwem i kościołem, to jest wasza wspaniała wspólnota. Jesteście dowodem na to, że prawda jedna prawda o waszym małżeństwie istnieje. Tak długo jak wy będziecie istnieć wierni, dzielni, bohaterscy, wierzący, miłujący małżonkowie, tak długo nikt nie tknie prawdy o waszym cudzie małżeństwa i trwajcie w niej, bo ona w prawdzie nie raz żyje w znaku krzyża, ale patrzcie zawsze na cel, że krzyż Chrystusa doprowadził Jezusa, – Jezus to uczynił swoją Boską wszechmocą, – jest zbawczy. Jeżeli wpiszecie swój krzyż, bo żyjecie prawdą o małżeństwie, częściej w znaku krzyża niż w znaku zmartwychwstania, to pamiętajcie, że celem do którego zmierzacie z prawdą, z jedną prawdą o waszym małżeństwie jest wasze osobiste, a także zmartwychwstanie waszego męża, czy żonę czy dzieci. Bądźcie pewni, że jeżeli wy wytrwacie do końca waszych ziemskich dni, to uczynicie niewiarygodną inwestycję zmartwychwstania dla swoich żon, mężów i dzieci oraz wielu innych ludzi. Chcę was o tym w imieniu Boga i Kościoła zapewnić. W znaku krzyża wytrwajcie. Bóg w Trójcy Świętej Jedyny jest z wami. Czyli największy skarb jest z wami. Kto jest z wami? Nie koncentrujcie się na prawdzie, która jest bolesna, czyli na tym kto nie jest z wami. Pomyślcie, że prawda o waszym małżeństwie jest jedna, ona trwa, to znaczy, że Bóg w Trójcy Świętej Jedyny jest z wami. Życzę abyście tę prawdę bardzo głęboko w swoim rozumie zadomowili, mimo łez ze względu na tę prawdę bolesną, mogli najgłębiej w waszych cudnych osobistych rozumach uratować. Tego wam z całego serca życzę i o to proszę Boga, żeby wam tej radości dzisiaj, jutro i przez całe wasze życie pozwolił doświadczyć.

Ks. prof. Tadeusz Guz – konferencja 1 – 22-10-2016. Rozum, prawda i czas.
https://www.youtube.com/watch?v=8P0yjQvkQvw