Bóg jest najdoskonalszą istotą

Hegel, ojciec ideologiczny Marksa, i Engels, za Lutrem powiedzą: Po co Panu Bogu było stworzenie świata? Żeby wreszcie mógł stać się Bogiem. A jakie stworzenie jest Bogu najbardziej cenne, żeby …