Bóg jest najdoskonalszą istotą

Hegel, ojciec ideologiczny Marksa, i Engels, za Lutrem powiedzą: Po co Panu Bogu było stworzenie świata? Żeby wreszcie mógł stać się Bogiem. A jakie stworzenie jest Bogu najbardziej cenne, żeby on naprawdę stał się tym objawionym w Chrystusie Bogiem. Luter podpowiedział historii i cała reformacja, że najcenniejszym stworzeniem w dziejach świata jest diabeł. Bo dopiero Bóg jak pisze Luter, kiedy stanie się diabłem, – to jest cytat, z jego komentarza do Księgi Psalmów, – dopiero wtedy stanie się prawdziwym Bogiem. Jako ludzie z czym mamy do czynienia, kiedy zestawimy tę myśl z myślą pogańskich starożytnych Greków, Arystotelesa, który powiedział dysponując tylko swoim rozumem ludzkim, że Bóg istnieje, On musi być tylko Jeden, On jest najdoskonalszym, najwspanialszym życiem, nie znającym żadnego braku, a tym bardziej jakiegokolwiek zła moralnego. On jest najdoskonalszą istotą. Marcin Luter reformacja i później wszystkie te ideologie, z którymi się zmagamy w ramach globu, złamali prawdę o Bogu w wielu umysłach i sercach Ludzkości. Musimy być świadomi, że Pan Bóg nie z jakiegokolwiek własnego interesu, wydoskonalenia siebie stanie się bardziej Bogiem, nie, tylko ze swojej nieskończonej, wiekuistej Miłości stworzył wszechświat, ale najpierw my badamy to co się w samym duchu Boskim działo.

Ks. prof. Tadeusz Guz – konferencja 1 – 22-10-2016. Rozum, prawda i czas.
https://www.youtube.com/watch?v=8P0yjQvkQvw