Bóg jest absolutną prawdą

Bóg jest Prawdą. Bóg jest absolutną prawdą, że ta prawda nie ma początku, nigdy nie stała się w najmniejszym sensie fałszem czy zakłamaniem i nigdy nie może przestać być prawdą. …